ΠΡΙΟΝΙ, 2017 – Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΡΑΚΟΣ, 2019

ECO ART – HIDING ENDEMIC TARGETS, 2017

HOMO TRITICUS – ΣΙΤΑΡΙ, 2014 – 2015

ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΡΒΟΥΝΑ – ΣΤΕΓΗ, 2012

ΕΝΑΝΤΙΟΔΡΟΜΙΑ – DENIAL, 2012

CHARCOAL PROJECT ΚΑΡΒΟΥΝΑ, 2011 – 2016

A BUCKET IN BETWEEN US – ΚΑΡΒΟΥΝΑ, 2010

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ + ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΦΑΙΡΑ 1998 + SEA@NET 2000

ΕΣΤΙΑ ΣΤΟΧΟΣ, 1999

ΙΩΤΑ & ΛΑΜΔΑ, 1995

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ, 1994 – 2016

ΜΑΑ ΜΑΝΝΕQUINS, 1992

MANNEQUINS, 1991

ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΧΩΜΑ, 1991

LANDMARKS, 1990